Последователи

Всичко за мен

вторник, 12 май 2009 г.

Уважаеми читателю, с гордост заявявам, че получих 2 /словом две/ отпечатани рецензии за романа си "Аксис" в най-престижни издания. Като така, следва да изкажа и моето становище по въпроса, или по точно да изразя със собствени думи какво е искал да каже авторът. И понеже авторът се е изчерпал като слово в това направление, а не списва критични материали върху книжни тела и плоскости, то същият автор прибягва до цифрови и дигитални похвати. Благодаря за вниманието!Архив на блога