Последователи

Всичко за мен

вторник, 11 август 2009 г.За всички, които още са в неведение - пълното издание на"Змей в Змейно" е факт от повече от месец благодарение на любезната финансова подкрепа на Община Варна. Авторът благодари на г-н Веселин Марков за изключителната му творческа и художествена дейност, на г-жа Милка Юдова за издателската й дейност и на г-н Иван Овчаров - редакторът на редакторите!
Според мнението на читателите, още от полулегалните отпечатки на части от 2005 - това е добрата книга от време насам. Ние предполагаме, че ако някой, дай Боже, закупи екземпляр от книгата и ако, дай Боже повече! я прочете - то той/тя ще бъдат на същото мнение.
Авторът ще почерпи. Ура!
Ladies a-a-and Gentleme-e-en! To your intent! "Dragon in Dragonsville" has been a fact for over a month due to the financial sponsorship of Municipality of Varna. The author kindly informs you that there exists an awful verse in English which can be emailed on request.

Архив на блога