Последователи

Всичко за мен

вторник, 11 август 2009 г.За всички, които още са в неведение - пълното издание на"Змей в Змейно" е факт от повече от месец благодарение на любезната финансова подкрепа на Община Варна. Авторът благодари на г-н Веселин Марков за изключителната му творческа и художествена дейност, на г-жа Милка Юдова за издателската й дейност и на г-н Иван Овчаров - редакторът на редакторите!
Според мнението на читателите, още от полулегалните отпечатки на части от 2005 - това е добрата книга от време насам. Ние предполагаме, че ако някой, дай Боже, закупи екземпляр от книгата и ако, дай Боже повече! я прочете - то той/тя ще бъдат на същото мнение.
Авторът ще почерпи. Ура!
Ladies a-a-and Gentleme-e-en! To your intent! "Dragon in Dragonsville" has been a fact for over a month due to the financial sponsorship of Municipality of Varna. The author kindly informs you that there exists an awful verse in English which can be emailed on request.

1 коментар:

Архив на блога